Nhịp đập cuộc sống

Thầy Cao Minh Mẫn

BÉ CAO MỸ MỸ

ĐỒNG HỒ NĂM 2013

MỜI DÙNG TRÀ

Hân hạnh chào đón

0 khách và 0 thành viên

LỊCH PHÁT TÀI NĂM MỚI

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tài nguyên dạy học

  Lọ hoa

  THỜI GIỜ LÀ VÀNG NGỌC

  ĐỒNG HỒ HOA

  ĐỒNG HỒ RỒNG VÀNG

  ĐỒNG HỒ HOA MAI

  ĐỒNG HỒ HOA MAI

  Happy Valentine's Day 2012

  ĐỒNG HỒ VALENTINE

  MỘT GÓC SUY TƯ

  Hãy sống theo đường hướng:

  Chúa nói: Này, anh đã được khỏi bệnh. Đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước!

  HÃY SÔNG VỚI PHƯƠNG CHÂM

  Muốn hạnh phúc suốt đời thì hãy là một người trung thực

  Hoạt động NGLL

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Cao Minh Mẫn (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:00' 01-09-2013
  Dung lượng: 1.3 MB
  Số lượt tải: 625
  Số lượt thích: 0 người
  TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG
  GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
  TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC TP.HCM
  LỚP BỒI DƯỠNG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TIỂU HỌC
  GVC. TS. Trần Thanh Nguyện
  Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2013
  TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
  I – MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
  NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC
  1. Khái niệm
  2. Vị trí, vai trò của hoạt động GDNGLL
  3. Mục tiêu, nhiệm vụ của hoạt động GDNGLL
  4. Nguyên tắc tổ chức hoạt động GDNGLL
  5. Qui trình tổ chức hoạt động GDNGLL
  II - NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG
  GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
  1. Xây dựng kế hoạch
  2. Tổ chức thực hiện kế hoạch
  3. Huy động các lực lượng phối hợp
  4. Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện
  LUYỆN TẬP
  TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
  I – MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁO
  DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC
  1. Khái niệm
  TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
  I – MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁO
  DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC
  1. Khái niệm
  Hoạt động GDNGLL là những hoạt động được tổ chức ngoài giờ học các môn học chính khóa trên lớp. Đó là các hoạt động như: thể dục thể thao, tham quan du lịch, lao động công ích,...
  TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
  I – MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁO
  DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC
  1. Khái niệm
  2. Vị trí, vai trò của hoạt động GDNGLL
  - Tiếp nối hoạt động dạy học trên lớp, củng cố tri thức đã học, gắn lý thuyết với thực tiễn, nhận thức với hành động, khép kín qui trình dạy chữ - dạy người.
  - Rèn luyện kỹ năng sống, phát huy tính chủ động, tích cực của học sinh.
  - Thu hút và phát huy tiềm năng của các lực lượng tham gia giáo dục.
  TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
  I – MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁO
  DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC
  1. Khái niệm
  2. Vị trí, vai trò của hoạt động GDNGLL
  3. Mục tiêu, nhiệm vụ của hoạt động GDNGLL
  Mục tiêu:
  - Củng cố, khắc sâu kiến thức đã học trên lớp;
  - Góp phần hình thành các hành vi, thói quen tốt;
  - Rèn luyện cho học sinh các kỹ năng cơ bản;
  - Hình thành tình cảm, niềm tin trong sáng, thái độ
  đúng đắn đối với các hiện tượng tự nhiên và xã
  hội.
  TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
  I – MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁO
  DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC
  1. Khái niệm
  2. Vị trí, vai trò của hoạt động GDNGLL
  3. Mục tiêu, nhiệm vụ của hoạt động GDNGLL
  Nhiệm vụ:
  - Giáo dục nhận thức: củng cố lý thuyết đã học, bổ sung kiến thức thực tiễn, kinh nghiệm thực hành.
  - Giáo dục kỹ năng: kỹ năng tư duy, kỹ năng tự chủ, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng tổ chức hoạt động,…
  - Giáo dục thái độ: bồi dưỡng lý tưởng, tình cảm; định hướng nghề nghiệp; hình thành thái độ năng động, tích cực.
  TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
  I – MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁO
  DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC
  1. Khái niệm
  3. Mục tiêu, nhiệm vụ của hoạt động GDNGLL
  2. Vị trí, vai trò của hoạt động GDNGLL
  4. Nguyên tắc tổ chức hoạt động GDNGLL
  - Đảm bảo tính sư phạm
  5. Quy trình tổ chức hoạt động GDNGLL
  - Đảm bảo tính mục đích, tính kế hoạch
  - Đảm bảo tính tự nguyện, tự giác
  - Phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi
  ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG
  QUY TRÌNH TỔ CHỨC
  HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
  TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
  I – MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁO
  DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC
  1. Xây dựng kế hoạch hoạt động GDNGLL
  II – NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC CÁC
  HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
  - Kế hoạch là sự xác định một cách có căn cứ khoa học những mục tiêu, nội dung, biện pháp và phương tiện để thực hiện có kết quả những mục tiêu, nhiệm vụ đó.
  - KH giúp GV nắm các nhiệm vụ cơ bản; biết khai thác các nguồn lực để đạt được mục tiêu; thiết lập các tiêu chuẩn cho việc kiểm tra, đánh giá kết quả.
  - Lập kế hoạch: nội dung, hình thức, biện pháp, phương tiện, thời gian, nguồn lực. (5W+H)
  KẾ HOẠCH ………
  Căn cứ…
  Thực hiện…
  I – MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
  II – ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
  III – NHIỆM VỤ CỤ THỂ
  1…
  2…
  VI – MỘT SỐ CHỈ TIÊU
  V – TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  Nơi nhận: ……
  HÌNH THỨC CỦA MỘT KẾ HOẠCH
  TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
  I – MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁO
  DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC
  1. Xây dựng kế hoạch hoạt động NGLL
  II – NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC CÁC
  HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
  2. Tổ chức thực hiện kế hoạch
   Quán triệt mục đích, yêu cầu
   Phổ biến nội dung hoạt động
   Triển khai thực hiện hoạt động
  TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG GDNGLL
  TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
  I – MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁO
  DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC
  1. Xây dựng kế hoạch hoạt động NGLL
  II – NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC CÁC
  HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
  2. Tổ chức thực hiện kế hoạch
  3. Huy động các lực lượng phối hợp
  4. Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện
  Xác định mục tiêu kiểm tra: theo kế hoạch
  Xác định nội dung kiểm tra: việc đã thực hiện
  Thực hiện kiểm tra: đối chiếu với thước đo
  Kết luận
  Bài tập:
  Một giáo viên trẻ mới ra trường nhờ Tổng phụ trách Đội đến lớp nói chuyện về chủ đề tháng 5: Bác Hồ kính yêu. Tổng phụ trách từ chối: “Không phải việc của Đội!”. Là giáo viên đó, bạn xử lý tình huống này như thế nào?
  TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
  MỘT SỐ HÌNH THỨC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GDNGLL
  BÀI TẬP
  Anh (chị) hãy nêu một tình huống thành công trong việc tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp; từ đó nêu lên bài học kinh nghiệm đối với người giáo viên chủ nhiệm.

  Xin cảm ơn
  các thầy cô đã lắng nghe
  TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC TP.HCM
  LỚP BỒI DƯỠNG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TIỂU HỌC
  Avatar

  Hoạt động NGLL cần thiết cho GVCN

   
  Gửi ý kiến

  Chúc quý thầy cô vui vẻ, thành đạt trong cuộc sống và mãi hạnh phúc

  Bể cá cảnh